This website is optimized for internet!

Tyra Luana van der Zee is geboren op: 31-07-06 om 20:53

Ivar Dario van der Zee is geboren op: 16-07-08 om 17:18


Computer games don't affect kids,
I mean if Pacman affected us as kids,
we'd all be running around in darkened rooms,
munching pills and listening to repetitive music

zere vinger papa!

Tyra heeft een zere vinger